Mini grupe - djeca i mladež
  • Mini grupe čine 2 do 4 polaznika koji pohađaju tečaj cijele godine. To je kombinacija standardnog i individualnog tečaja. Prednosti ovakvog tečaja su u slobodnijem odabiru načina rada, dinamike i metoda podučavanja, a dakako da je i intenzitet usvajanja jezika puno jači.
  • Nastava je u potpunosti prilagođena polaznicima i načinu učenja koji njima najviše odgovara. Polaznici pohađaju nastavu u određenim terminima i po standardima grupe, tako da se termini ne mogu stalno mijenjati niti odrađivati individualno bez naknade.
  • Cijene su istaknute u prostorijama .